Simulatore Sistema informativo

Tento italský program simuluje práci informačního systému Solari (v České republice je používán v Brně na hlavním nádraží a do roku 2008 byl nasazen také v Praze na hl.n.) , jeho obsluhu a možnost hlášení. Níže naleznete odkazy na webové stránky tvůrců a také malý slovníček, který by měl usnadnit práci s programem.

DOWNLOAD - www.trenomania.it/ssi/

V sekci download je potřeba stáhnout soubory: 

  1. "Simulatore (Ultima release)" -> "Simulatore versione 1.0" + systémové soubory "File necessari da installare", bez těch to nefunguje.
  2. Simulace "Scenari" s konkrétní stanicí. Soubor rozbalíme a nakopírujeme do složky Scenari.

Případné dotazy směřujte prosím do chatu níže, děkuji!

SLOVNÍČEK:

Horní Menu:     

File = Soubor, Apri = Otevřít, Scenario = Scénař, Salvataggio = Uložená hra, Salva = Uložit, Salva con name = Uložit jako..., Esci = Konec;

Visualizza = Nástroje, Console degli annunci = Uživatelská hlášení vlaků, Situazione generale A/P = Přehled všech příjezdů a odjezdů vlaků;

Inserisci = Vlož, Informacioni = Informace (pragotrony na nástupišti);

Quadro generale = Informační tabule, Partenze = Odjezdy, Arrivi = Příjezdy;

Contributo = Informace;

Hlavní okno s nástupištními pragotrony:

Binario = Kolej, Direzione = Směr, Cat = Kategorie vlaku, Rit. = Zpoždění, Ore = Čas, Ind. Suss = poznámky k vlaku, Agg. Rit. = Napsat zpoždění;

Monitory P/O:

Monitor Partenze = Odjezdy, Destinazione = Cílová stanice, Provenienza = Výchozí stanice, Categoria = Kategorie vlaku, Rit. = Zpoždění, Ora.Pre. = Pravidelný odjezd, Ora.Eff. = Opožděný odjezd, Bin. = Nástupiště;

Další okna: 

Situazione generale A/P -> Numero = číslo vlaku, Ritardo = Zpoždění,  Situazione = Stav, Treno = Vlak, Treno soppresso = Vlak zrušen;

Quadro generale -> Inserisci dati = Vkládání dat, Aggiorna Tutto = Posunout vše najednou o jeden řádek, Binario Definitivo = Definitivní kolej, Binario Provvisorio = Dočasná kolej

Vyhledávání

© 2009-2015 Informační systémy na železnici. Všechna práva vyhrazena.